Wielkie Jeziora Mazurskie


Legenda


Opis szlaku


Główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz. Po 700 m odcinku lądowym łączy się z j. Wiartel, a następnie j. Nidzkim. Dalej biegnie zasadniczo w kierunku północnym poprzez j. Bełdany, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Szymon, Jagodne, Boczne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Kirsajty i Mamry. Szlak kończy się na kanale w Węgorzewie. Długość szlaku wynosi 111 km.
Szlak ten można zaliczyć do najpiękniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Tak dużego ciągu jezior, umożliwiającego uprawianie wszystkich rodzajów turystyki wodnej, a równocześnie tak urozmaiconego, nie ma w żadnym z państw Europy. Znajdujemy tu połączone ze sobą jeziora o różnym charakterze - szeroko rozlane Śniardwy, Mamry, Niegocin, połączone z wąskimi rynnami jezior takich jak Nidzkie, Bełdany czy Tałty. Brzegi są urozmaicone, na jeziorach występuje duża liczba wysp. Widać tu również spory wpływ działalności ludzi na krajobraz. Spiętrzenie jeziora Guzianka Mała wpłynęło zarówno na jego wygląd, jak również na wygląd j. Nidzkiego. Środkową część szlaku łączy cały zespół sztucznych kanałów. Kanały są również w Giżycku - łączą jeziora Niegocin i Kisajno.
Ze względu na dużą ilość jezior, na których panuje olbrzymi ruch jest to szlak trudny, raczej dla zaawansowanych, natomiast właściwie nieuciążliwy. Na brzegach jest duża ilość dobrych miejsc biwakowych. Na przebycie szlaku trzeba przeznaczyć 7-10 dni.

0,0 Jabłoń, stanica PTTK. Połączenie ze szlakiem Rybnicy.

1,9 J. Brzozolasek, bardzo malownicze. Na końcu wypływ strugi do j. Wiartel. Ok. 700 m przenoski.

2,6 J. Wiartel. Brzeg płn. zalesiony.

3,0 Wiartel Mały, wieś.

4,2 Zatoka Przylasek.

5,0 Tama młyńska. Ok. 20 m przenoski. Dalej wypływ na j. Nidzkie zarośnięty szuwarami.

5,9 Jaśkowo, wieś.

7,8 Sowiróg, wieś. Jezioro rozszerza się.

9,5 Przerośl, wieś.


10,0 Zimne, binduga.

13,0 Czaple, leśniczówka. Stanica PTTK.

14,3 Zamordeje, kolonia.

15,7 Płw. Zamordejski, rezerwat czapli.

17,0 Zatoka Zamordeje Wlk. po lewej stronie jeziora, które osiąga tu największą szerokość. Na jej końcu wieś Karwica.

18,0 Krzyże, wieś.

22,0 Po prawej stronie Łysa Binduga.

22,3 Zielone, binduga. Leśniczówka Pranie.

23,0 Osrodek Polfy, punkt widokowy, pole biwakowe.

24,2 Skonał, osiedle. Naprzeciwko wyspa Koński Ostrów.

25,3 Liczne wyspy. Na lewym brzegu osiedle Nida, będące częścią Rucianego-Nidy.

25,9 Stanica PTTK.

27,4 Przystanie rybackie. Dwa mosty, z czego jednym wiedzie droga Pisz-Mrągowo. Dalej przystań statków i wypływ na j. Guzianka Wielka.

29,5 Przesmyk na j. Guzianka Mała.

29,8 Guzianka, śluza, most.

30,0 Wypływ na j. Bełdany


32,5 Wygryny, wieś. Po lewej stronie zat. Wygryńska.

35,2 Dęby, binduga.

36,4 Kamień, wieś.

37,2 Przystań jachtowa w Kamieniu. Stanica PTTK.

38,5 Po lewej stronie zat. Iznocka, do której uchodzi rz. Krutynia. Na płn. brzegu zatoki ośrodek Galindia. Połaczenie ze szlakiem Krutyni.

41,2 Biała Góra, binduga.

43,0 Prom samochodowy. Na prawym brzegu osiedle Wierzba, przystań jachtowa.

43,5 Na prawo wypływ j. Śniardwy. Płynąć prosto na j. Mikołajskie. Możliwość płynięcia przez j. Śniardwy , które jest największym jeziorem w Polsce, przez kanał Jegliński do Pisza, gdzie połączenie ze szlakiem Pisy. J. Śniardwy jest niebezpieczne dla kajaków nawet przy dobrej pogodzie. Płynąć blisko brzegu, uważając na podwodne głazy. Jest to boczny szlak głównego szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

45,7 Instytut doświadczalny PAN nad j. Mikołajskim.


48,8 Przystań jachtowa w Mikołajkach . Ok. 100 m dalej przystań statków pasażerskich. Na prawym brzegu miasto Mikołajki. Trzy mosty : kładka dla pieszych, most kolejowy i drogowy Mrągowo-Orzysz. Wypływ na j. Tałty.

49,0 Początek j. Tałty.

53,3 Linia wysokiego napięcia. Na lewym brzegu wzgórze i pkt. widokowy Olszowy Róg.

54,8 Tałty, wieś.

56,6 Na prawym brzegu, przy przystani jachtowej wylot kanału Tałckiego. Można również płynąć dalej j. Tałty, które później przechodzi w j. Ryńskie, które kończy się w Rynie. Jest to boczny szlak głównego szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

56,8 Kanał Tałcki.

58,4 J. Tałtowisko.

59,6 Kanał Grunwaldzki ( Lelecki ).

60,5 J. Kotek Wlk.

61,0 Kanał Mioduński.

62,6 J. Szymon.

64,1 Kanał Szymonecki. Kanał po ok 1,2 km ostro skręca w prawo.


66,5 J. Szymoneckie stanowiące płd. część j. Jagodnego.

68,0 J. Jagodne, bardzo piękne. Brzegi zalesione od wsch. i częściowo bezleśne na zach.

69,4 Prażmowo, wieś.

73,0 Na jeziorze trzy niewielkie wyspy.

74,2 Wylot kanału Kula, most.

74,3 J. Boczne.

77,1 Na lewym brzegu dobre miejsce na biwak.

77,5 Bogaczewo, wieś.

77,8 Rydzewo, wieś.

78,0 J. Niegocin . Jest ono 3 co do wielkości jeziorem na Poj. Mazurskim. Przy złej pogodzie płynąć wzdłuż lewego brzegu. Przy dobrej można płynąć wprost na widoczne w oddali zabudowania portu w Giżycku.


83,8 Na lewym brzegu wieś Wilkasy. Ok. 200 m dalej wylot kanału Niegocińskiego, którym można dopłynąć do j. Tajty i j. Kisajno omijając Giżycko.

86,5 Port w Giżycku. Wylot kanału Giżyckiego , którym płyniemy przez miasto.

89,0 J. Kisajno , na którym kilka sporych wysp. Jezioro to, jak też Dargin, Dobskie, Łabap i Mamry stanowią razem 2 co do wielkości jezioro na Poj. Mazurskim, jak też i w Polsce, znane pod nazwą Mamry. Przy złej pogodzie nie wypływać na środek jeziora.


92,9 Pierkunowo, wieś.

96,0 Królewski Róg. Dalej j. Dargin , a na lewo j. Łabap i j. Dobskie.

96,8 Pognacka Kępa, wyspa odległa od szlaku w prawo o ok. 1,5 km. Stanowi ona rezerwat ptasi.

100,2 Most drogowy Sztynort-Harsz. Na lewym brzegu wieś Sztynort . Dalej niewielkie j. Kirsajty. Przystań statków.

102,0 Wyspa Kurka. Przejście na j. Mamry ( właściwe ).

103,7 Na prawo cieśnina łącząca z j. Święcajty i szlakiem Sapiny.

105,0 Wyspa Upałty, zalesiona.

108,4 Wypływ rz. Węgorapy, w którą wpływamy i płyniemy ze słabym prądem.

111,0 Węgorzewo, miasto.